HBone+

Erősödik az európai kutatói hálózatok összefogása a ...

Erősödik az európai kutatói hálózatok összefogása a szupergyors adathálózati kísérleteikben

A nemzeti kutatói hálózatok 100 Gbit/sec sebességű tesztjei a távoli végpontok közötti nagykapacitású adatkapcsolatok lehetőségét készítik elő Európában

 

Cambridge és Budapest, 2011 május 24 - Európa vezető szerepét erősítik meg, egyúttal a kontinens kutatási és felsőoktatási lehetőségeinek bővülését teszik lehetővé a minden eddiginél gyorsabb nagytávolságú információátvitelre irányuló világszínvonalú adathálózati fejlesztések.

 

Az Európai Kutatási és Oktatási Hálózatok (NREN-ek, National Research and Education Networks), valamint a GÉANT elnevezésű közös európai kutatói hálózatot működtető, Cambridge-i székhelyű DANTE szorosan együttműködve készülnek az európai nemzeti hálózatokon átívelő, eddig elérhetetlen 100 Gbit/sec sebességű információforgalmat megvalósító adatkommunikációs kapcsolatok lehetőségének a megteremtésére és kiaknázására.

 

A közös fejlesztés hozzájárul a tudományos kutatás legnagyobb globális kihívásaihoz kapcsolódó - egyebek mellett a környezettel, éghajlattal, energiaellátással, élelem- és vízellátással, gyógyítással összefüggő - tudományos kutatási feladatok sikeres megoldásához.

 

Az egyre nagyobb átbocsátóképességű adatkommunikáció igénye a kutatási munka jellegének lényeges megváltozásából következik. A tudomány nagy nyitott kérdései a kutatók hatalmas tömegű együttműködését és ennek következtében hatalmas mennyiségű digitalizált információ folyamatos áramlását feltételezik a szétszórtan elhelyezkedő, egymástól távol dolgozó tudományos kutatási közösségek kapcsolatában.

 

Európa nemzeti kutatói hálózatai jelenleg - 2011 tavaszán - többnyire 10 Gbit/sec (tízmilliárd információs egység másodpercenkénti szállítására képes) adatforgalmat használnak mind az országos, mind pedig az országok közötti kapcsolatokban. A legigényesebb kutatásokhoz azonban ez nem elegendő. Néhány relációban sikerrel beindult ugyan a 40 Gbit/sec forgalom, de a nagy áttörés 2012-re várható, amikor a kutatói hálózat legfontosabb adat-útjain a sebesség eléri a 100 Gbit/sec értéket. Addig azonban intenzív fejlesztési és kísérleti munkára van szükség a DANTE és a közreműködő NREN-ek részéről.

 

Európa vezető NREN-jei (a német DFN), a francia RENATER, a brit JANET, a Holland SURFnet, valamint a skandináv országokat képviselő NORDUnet) mellett ebben a munkában a magyarországi kutatói hálózatot 25 éve fejlesztő és üzemeltető NIIF Intézet is sikerrel vesz részt. Az európai élvonal tagjaként a legjobbakkal együtt dolgozik a 40 és 100 Gbit/sec átviteli kapacitás elérésén és a nagyságrendnyi sebességnövelés megvalósításán.

 

"A kutatásban meghatározó jelentőségű nemzetközi együttműködés drámai kiszélesedése és a tudomány új, információfeldolgozásra épülő módszerei robbanásszerű növekedést hoznak a nagytávolságú információforgalomban." mondta el Matthew Scott, a DANTE igazgatója, hozzátéve, hogy "Európa NREN-jei és a DANTE vállvetve dolgoznak annak érdekében, hogy a kontinens 40 milliós kutatási közössége a szétszórtan elhelyezkedő tudományos és felsőoktatási intézményeket végponttól végpontig tökéletesen működő infrastruktúrával és szolgáltatásokkal ellátva megerősítsék Európa globális vezető pozícióját a kutatói hálózatok terén".

 

Az NIIF Intézet, ellátva a magyar NREN funkcióját, az optikai információátviteli technológiára épülő HBONE+ hálózat kiépítésével éppen időben érkezett el a 40 és 100 Gbit/sec sebességű kísérletek finiséhez. A magyarországi kutatói hálózat így a világviszonylatban vezető helyet elfoglaló Európa élvonalában haladva nyújt a hazai kutatóknak ugyanolyan információs infrastruktúrát, mint nyugat-európai partnerei. A nagysebességű, az internet szokásos jellemzőin messze túlmutató, hibrid technológiát alkalmazó hálózat, valamint az erre épülő szuper-számítástechnikai szolgáltatásokat is nyújtó kutatói hálózat jelentősége abban áll, hogy a kutatás-fejlesztésben, az ország innovációs lehetőségeiben, végső soron a Magyar gazdasági versenyképesség alakításában jelentős szerepet játszik.

 

"Az NIIF Intézet által fejlesztett és üzemeltetett kutatói hálózatban 2010 decembere óta már 10 db 40 Gbit/sec sebességű átviteli szakasz működik" mondta Mohácsi János, az NIIF Intézet hálózatfejlesztési igazgatóhelyettese, majd hozzátette, hogy "2011 második felében már a 100 Gbit/sec tesztek is beindulnak, amelyekben a HBONE+ projekt hálózati berendezéseinek szállítói is részt vesznek. Az NIIF Intézet nyugat-európai kutatói hálózati partnereivel párhuzamosan végzett tesztek célja, hogy az NIIF Intézet által működtetett kutatói hálózati infrastruktúrán és annak szolgáltatásain keresztül ugyanazok a feltételek álljanak a hazai kutatók rendelkezésére, mint nyugat-európai társaiknak. Az információs infrastruktúrára és a hálózati szolgáltatásokra vonatkozó igények ugyanis itthon ugyanolyan gyorsan nőnek, mint Európa és a világ legfejlettebb régióiban. A német, francia, brit, holland, skandináv kutatói hálózatokkal való együtt haladás azért is fontos, mert a nagy kutatási projektek mindenkori igényei szerint kialakítandó nagysebességű információs útvonalak általában több országot érintenek és fontos a nemzeti kutatói hálózatok összekapcsolásának zökkenőmentessége, a szolgáltatási paraméterek illeszkedése."

 

A kutatói hálózat és a kutatás-fejlesztés-innováció fentebb vázolt információs infrastruktúrája nagyszerű lehetőségeket és valóban világszínvonalú adottságokat biztosít az országnak a kutatás-fejlesztés-innováció tekintetében. Felépítése, szolgáltatásai - a több mint 30 európai társ-NREN-hez hasonlóan - a kutatási alkalmazásokra vannak optimalizálva és más alkalmazási körben nem is érvényesülhetnek. Ez az oka annak, hogy a kutatói hálózatok Európa-szerte (de a világ más fejlett régióiban is) speciális szereppel bírnak és megkülönböztetett kezelésben is részesülnek. Így lehetnek előretolt bástyái hazájukban az informatikai fejlődésnek és így biztosíthatnak országukban élvonalbeli feltételeket a kutatás és az innováció számára, versenyképességet a gazdaság egésze részére.

 

Az NIIF Intézet büszke az elért eredményekre, a kiépített speciális infrastruktúra - a kutatás-fejlesztés mellett a felsőoktatás, a közgyűjtemények kollektíváit is magába foglaló - közel 700.000 hazai alkalmazója pedig bízik benne, hogy a nemzetközi összevetésben is rendkívül kedvező helyzet stabilitása és fenntarthatósága töretlen marad az elkövetkezőkben is.

 

A hibrid felsőoktatási és kutatási adathálózati fejlesztés a HBONE+ nevű, átfogó elektronikus infrastruktúra fejlesztési projekt része, melyet az NIIF Intézet 2009-2011 között valósít meg, a TIOP 1.3.2 és KMOP-4.2.1/A_2 projektek keretében, európai uniós források bevonásával. A hibrid hálózati fejlesztés a teljes HBONE+ projekt 4.2 MdFt-jának mintegy felét teszi ki.

HBone+ legfrissebb kép

HBONE+ projekt záróünnepség

HBone+ Feliratkozás a Hbone+ hírlevélre

HBone+ legfrissebb hírei

Videokonferencia oktatás a Semmelweis Egyetemen

2011. március 23-án 10:00-kor a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központban videokonferencia oktatást tartunk, amelyre Önt is szeretettel várjuk! Az oktatás során részletesen megismerkedhet a felsőoktatási-kutatási videokonferencia rendszerrel, és meggyőződhet arról, hogy mennyire egyszerűen teremthet kapcsolatot más kutatócsoportokkal akár belföldi, akár külföldi viszonylatban.

"Új lehetőségek a kutatói hálózatban" konferenciát rendeztünk

2011. március 17. csütörtökön  a felhasználóknak szóló mini konferenciát szerveztünk Budapesten, MTA SZTAKI Nagytanácstermében. Az konfernencián elhangzott előadások:

 

Elindult a NIIF Videokonferencia Oktatási Program

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIF) elindította a felsőoktatási-kutatási videokonferencia oktatási és népszerűsítő programját. A Magyarországon rendelkezésre álló felsőoktatási-kutatási videokonferencia rendszer napjainkban olyan műszaki háttérrel rendelkezik, amely évekkel ezelőtt csak hazánknál tehetősebb országokban volt elképzelhető.

Elindult a desktop videokonferencia szolgáltatás

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az NIIF Intézet elindította desktop videokonferencia szolgáltatását, amely remélhetőleg rugalmasan és egyszerűen fogja támogatni a kutatás, az oktatás és a közgyűjtemények napi munkáját.

Mérföldkő a felhasználói azonosításban - Indul az eduID bizalmi szövetség

 

2010. november 3-ával hivatalosan is útjára indult Magyarországon a felsőoktatási és kutatási intézmények felhasználói azonosítással kapcsolatos bizalmi szövetsége, az eduID, mely az NIIF Intézet közreműködésével jött létre.

Mérföldkő a magyar felsőoktatási és kutatóintézeti informatikai infrastruktúra fejlesztésében


A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) HBONE+ elnevezésű ÚMFT projektjének egyik fontos célkitűzése egy 60 MFt értékű, 0.5 PByte kapacitású elosztott adattárolási infrastruktúra felépítése, amely egyaránt használható tudományos számítási eredmények, könyvtári digitális archívumok, vagy távoli adatmentések tárolására. Az ország három pontján, Budapesten, Dunaújvárosban és Sopronban telepített "storage" infrastruktúra nagyméretű adatállományok megbízható tárolását teszi lehetővé.

Bemutatkozott az eduID föderáció a rektoroknak

2010. szeptember 21.-én előadást tartottunk a Semmelweis Egyetemen rendezett rektori konferencián az eduID szövetségről.

HD videokonferencia rendszer átadás

 

Az NIIF Intézet 2010. szeptember 9-én, ünnepélyes keretek között adta át az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP 1.3.2 projektnek köszönhetően megújult, országos videokonferencia rendszert. A fejlesztésnek köszönhetően 30 db High Definition (HD) H.323/SIP szabvánnyal kompatibilis IP alapú videokonferencia berendezés került konvergencia régiókban található felsőoktatási intézményekbe, kutatóintézetekbe és közgyűjteményekbe. A kedvezményezett intézmények ily módon térítés nélkül juthattak hozzá a legkorszerűbb, 1080p HD (full HD) kommunikációra képes eszközökhöz. Az eszközök a hazai intézmények közötti együttműködés mellett - a szabványos működésnek köszönhetően - nemzetközi kapcsolatokat is erősítik.

Fejlődik az akadémiai hálózat felhordó hálózata

 

A HBONE+ projekt  hálózati alprojektjének keretében az NIIF Intézet SCI-Networks által szállított megoldásokkal bőviti és fejleszti korábban csak szélessávú technológiával bekapcsolt egyetemek és kutató intézeteket hálózati hozzáférést. A fejlesztés keretében nagysebességű mikrohullámú technológiával nyolc összeköttetés kerül kialakításra a Ceragon FibeAir IP-10 berendezés családdal.

High Definition videokonferencia eszköz-pályázat eredménye

Az NIIF Intézet a HBONE+ projekt keretében beszerzett High Definition H.323/SIP szabvány kompatibilis videokonferencia berendezések intézményi elhelyezéséhez 2010 májusában hirdetett pályázatot. A beérkezett pályaműveket az Intézet munkakársai mellett a pályázat által nem érintett intézményi körből felkért szakértők végezték. A Bíráló Bizottság tagjai:

Befejőződött Voice Gateway-ek beüzemelése - belső átadási ünnepséget tartottunk

 

2010. június 17-én került sor az Információmenedzsment a felsőoktatásban című, HBONE+ elnevezésű projekt egyik fejlesztésének az ún. Voice Gateway-ek hivatalos átadási ünnepségére az NIIF Intézet tárgyalótermében. Az NIIF Intézet ezt a fejlesztést a HBONE+ ( ÚMFT TIOP 1.3.2 és KMOP 4.2.1a_2 projektek) program támogatásával hozta létre.

"A jövő oktatása, az oktatás jövője" című hallgatói pályázat díjátadás

Átadásra kerültek a "A jövő oktatása, az oktatás jövője" című hallgatói pályázat díjai. Képek a díjátadásról a galériában.

Szerződéskötés High Definition videokonferencia berendezések szállítására - Minőségi fejlődés a felsőoktatás és kutatás videokonferencia lehetőségeiben

NIIF Intézet március végén indította el nagyteljesítményű professzionális videokonferencia kommunikációs eszközök megvásárlására irányuló közbeszerzési eljárását. A fejlesztésnek köszönhetően megújul a hazai felsőoktatási és kutatási közösség által használt videokonferencia infrastruktúra, amely eddig is költséghatékonyan és környezetbarát módon támogatta az intézmények közötti együttműködést, valamint a részvételt hazai és nemzetközi projektekben.

SIP WorkShop az NIIF Intézet szervezésében

A Magyarországon napjainkban egyre inkább elterjedő SIP jelzési protokoll, a nyílt szabványú multimédiás rendszer-integráció lehetőségét teremti meg a hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és közgyűjtemények számára.

„A jövő oktatása, az oktatás jövője" című hallgatói pályázat eredményhirdetés

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Intézet a HBONE+ projekt fejlesztéseinek népszerűsítésére  pályázatot hirdetett a felsőoktatási informatikai háttér tudományos-oktatási célú felhasználásáról felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, levelezős, vagy PHD hallgatóinak.

A TIOP keretében megvalósuló fejlesztések közül a szuperszámítógépek, a videókonferencia rendszerek, és hálózat témakörében várta az NIIF Intézet a diákok ötleteit:

HD vidokonferencia pályázat

Figyelem változás a beadási határidőben. Az új beadási határidő 2010 június 21.

NIIF Intézet pályázatot hirdet a HBONE+ projekt által beszerzett HD videokonferencia berendezések elhelyezésére NIIF tagintézményekben a konvergencia régiókban:

 

Meghívó a TIOP 1.3.2 "Információmenedzsment a felsőoktatásban" kiemelt projekt storage sajtótájékoztatójára

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet tisztelettel meghívja Önt az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP 1. 3. .2. „Információmenedzsment a felsőoktatásban " kiemelt projekt storage sajtótájékoztatójára.

Networkshop 2010 konferencián elhangzott HBONE+-hoz kapcsolódó előadások

Több HBONE+ fejlesztéshez kapcsolódó előadás hangzott el  Networkshop 2010  konferencián a

NIIF Intézet kérdőíves felmérést végez a felhasználók között

NIIF Intézet kérdőíves felmérést végez a felhasználók között, hogy hatékonyabba tudja kiszolgálni a kutatási igényeket a HBONE+ projektben. A kérdőív elérhető a http://www.hboneplus.hu/felmeres címen.

Előadás a HBONE+ projekt storage fejlesztéseiről a "Digitalizálni, de..." konferencián a parlamentben

Stefán Péter a HBONE+ projekt alprojekt vezetője előadást tartott  a NIIF tárolási szolgáltatásairól és HBONE+ projekt storage fejlesztéseiről a "Digitalizálni, de..." konferencián.

Stefán Péter: Intézményeken átívelő adattárolási infrastruktúra kialakítása az NIIF Intézetnél

Hallgatói pályázat a HBONE+ fejlesztések népszerűsítésére

A jövő oktatása, az oktatás jövője címmel a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIF Intézet) pályázatot hirdet a felsőoktatási informatikai háttér tudományos-oktatási célú felhasználásáról a HBONE+ programban megvalósuló fejlesztések megismertetésére felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók számára.

Fejlődik az NIIF közösségének pilot föderációja, a HREF

A HBONE+ projekt kapcsán fejlődik az NIIF közösség föderációja, a HREF.  Több új IdP is bekapcsolásra került, így jelenleg az alábbiak alkotják a föderációt:

Elkezdődött a NIIF VOIP szolgáltatásának a gatewayeinek a továbbfejlesztése

Elködődött a TIOP, az előzőleg  beszerzett 35 db Cisco 2811 router (voice gateway) berendezések telepítése. Ezzek új eszközök a ajelnlegi VoIP hálózat régi, elavult voip gateway-eket váltják le, így biztosítva a hatékony és gazdaságos üzemeltetést. Az elmúlt időszakban a következő intézményekben történt meg az új berendezésre váltás:

Előadás a HBONE+ projekt aktualitásairól a 2010 Februári HBONE ülésen

2009. február 4-én  megrendezett HBONE ülésen, a NIIF infromatikai rendszereit működtető  infrormatikai szakemeberek havi megbeszélésén, előadás hangzottak el a  HBONE+ fejlesztéseiről, a program jelenlegi előrehaladásáról:

Elkészültek az első AAI alprojekthez kapcsolódó jogi állásfoglalások

Elkészült a jogi-műszaki állásfoglalás a Magyar Kutatási és Felsőoktatási Föderáció (Hungarian Research and Educational Federation - HREF) keretében történő adatkezelésről. Ezt majd egy technikai dokumentáció egészíti ki, amely  Föderációs szerződés alapjait képezheti.

Elkészült a HBONE+ weboldal gyengén látóknak kifejlesztett változata

Elkészült a HBONE+ weboldal gyengén látóknak kifejlesztett változata. Ez a jobb felső sarokban található szimbólummal lehet aktiválni.

TIOP 1.3.2 2010 rendezvényeinek előkészítése kapcsán rendezvényt szerveztünk

A TIOP 1.3.2 projekt "Információmenedzsment a felsőoktatásban" című projekt 2010. évi rendezvényeinek előkészítése kapcsán rendezvényt szerveztünk a NIIF Intézet alagsori tanácstermében 2009. december 4.-én. A rendezvényen előadás hangzott el a HBONE+ projekt és a kapcsolódó TÁMOP 4.1.3 projekt 2009 évben elért eredményeiről és közeljövőbeli feladatairól. Nagy Miklós az NIIF intézet igazgatója értékelte az elért erdményeket és javaslatokat fogalmazott meg a projekt és az NIIF intézet számára.

Továbbfejlődik az NIIF VOIP szolgáltatása

Megtörtént a TIOP első eszközbeszerzése, melynek során összesen 35 db Cisco 2811 routert vásárlása történt meg, két különböző konfigurációban. Az új eszközök a VoIP hálózatban megtalálható régi, elavult voip gateway-eket váltják majd le. Ezek a korszerű, a korábbihoz képest alacsonyabb fogyasztású berendezések gazdaságosabban üzemeltethetőek, a gyártói szoftver és hardver támogatottságuk is még sokáig biztosított. Az eszközöket központosított közbeszerzés keretein belül a KFKI Rendszerintegrációs zRt. szállította.

Előadás a NIIF közösség hálózatáról és HBONE+ projekt hátteréről a RICOMNET 2009 konferencián

Ritter Dávid  a NIIF Műszaki Tanácsának elnőke előadást tartott  a NIIF közösség hálózatáról és HBONE+ projekt hátteréről a Ricomnet 2009 konferencián.

Előadás a HBONE+ projekt fejlesztéseiről a HBONE Workshop-on

Az idén immáron 9. alkalommal 2009. november 11-13 között megrendezett HBONE Workshop-on, a NIIF közösség éves szakmai rendezvényén, előadások hangzottak el a  HBONE+ fejlesztéseiről, a program jelenlegi előrehaladásáról valamint egy külön előadásban a kollaborációs fejlesztésekről:

 

Új Magyarország fejlesztési terv

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.